Hem

Välkommen till TÅGDAGARNA 2021!
TÅGDAGARNA I LANDERYD arrangeras i år den 4-5 september.
– Vi hälsar alla välkomna till två späckade evenemangsdagar med jubileumsprägel, säger Landeryds
Järnvägsmuseums ordförande Per-Yngve Bengtsson.


De jubileumsaktiviteter (TÅGDAGARNA 10 år!) som skulle ha präglat fjolårets evenemangsdagar – som ju ställdes in på grund av pandemin – genomförs i stället i år. Dit hör ett långt dieselloksdraget persontåg med restaurang- och serveringsvagnar på sträckan Landeryd-Ängelholm tur och retur under lördagskvällen.


– Vi tror att jubileumståget kan locka nya resenärer och därmed sprida kunskapen om TÅGDAGARNA, vår förening och besöksnäringen i Hylte kommun. Tåget blir också en påminnelse om att HNJ är en viktig del av Sveriges järnvägsnät, säger Per-Yngve Bengtsson.


I övrigt kommer TÅGDAGARNA 2021 att följa sedvanligt upplägg med veterantåg i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum på sträckorna Landeryd-Smålandsstenar (möjligen med förlängning till
Reftele alternativt Bredaryd i någon tur), Landeryd-Torup samt Torup-Hyltebruk och omvänt. HNJ
ångvagn kommer att trafikera bangården i Landeryd mellan tågen.


Veteranlandsvägsbussar kommer att köras Landeryd-Hyltebruk, exklusive ett par turer till Unnaryd, samt Landeryd-Broaryd-Burseryd och omvänt. Under Burseryds-turerna finns en guide ombord som berättar om VCJ, den forna järnvägen Landeryd-Falköping. Bussarna körs av Magnus & Andreas Knutsson, Jönköping.


Till detta kommer en rad kringaktiviteter och attraktioner för hela familjen på en rad orter i
samarbete med flera olika parter.


Naturligtvis finns ett orosmoln vid horisonten; Coronaviruset.


– Huruvida TÅGDAGARNA 2021 kan genomföras helt, delvis eller inte alls, beslutar vår styrelse i
mitten av maj utifrån en bedömning av dåvarande pandemi- och vaccinationsläge och
myndigheternas rekommendationer. Genomförs TÅGDAGARNA 2021 så är det vår och våra främsta
samarbetspartners (Landeryds Samhällsförening och Landeryds GoIF) ambition att de ska bli så
säkerställda mot smittspridning som möjligt, säger Per-Yngve Bengtsson och ber alla intresserade att följa informationen här på hemsidan.


För mer information kontakta:
LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, 073-318 47 53 eller
LJM:s sekretarare Peter Folkeson, 070-428 13 35