Hem

Välkommen till TÅGDAGARNA 2024!


Helgen 7-8 september är det åter dags för TÅGDAGARNA I LANDERYD, de 12:e i ordningen.
Detaljplanering av evenemangsprogrammet pågår för fullt, men vi kan redan nu utlova sedvanlig tät trafik med ång- och diselloksdragna tåg med 1960-talsvagnar, rälsbussar från 1950-talet och 60-åriga veteranbussar på spår och landsvägar kring Landeryd. Därtill, också sedvanligt, en lång rad
kringaktiviteter på alla berörda orter, inte minst på evenemangsområdet i Landeryd där det bland mycket annat kommer att finnas ett foodcourt med smakrikt utbud.


Årets TÅGDAGAR kommer att ha jubileumsprägel eftersom vår museiförening, Landeryds Järnvägsmuseum (LJM), fyller 20 år. Föreningen bildades av ett antal framsynta personer i maj 2004 för att bl a bevara och utveckla den järnvägsanknutna kulturmiljön i Landeryd, däribland lokstallet. Med anledning av detta, planerar vi för ett särskilt jubileumståg på kvällen den 7 september.


Information om det detaljerade evenemangsprogrammet inklusive aktivitetsutbudet på olika orter, biljettpriser, tidtabeller m m, kommer successivt att publiceras på denna plats. Följ oss också på Facebook och Instagram.


Så känn dig varmt välkommen till TÅGDAGARNA I LANDERYD 7-8 september!


Landeryds Järnvägsmuseum (LJM)
STYRELSEN


Fotnot: TÅGDAGARNA är ett kulturarvsbaserat evenemang av och för bygden med Landeryds Järnvägsmuseum (LJM), Landeryds Samhällsförening och Landeryds GoIF som huvudarrangörer. Tåg- och busstrafiken utförs av Nässjö Järnvägsmuseum, Svenska Motorvagnsklubben, Ringlinien i
Göteborg och Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik i Virserum.