Hem

TÅGDAGARNA I LANDERYD 2021

Ställs in p g a osäkerheten kring pandemin!

Årets TÅGDAGARNA I LANDERYD den 4-5 september ställs in beroende på den fortsatta osäkerheten kring pandemin.


 – Föreningsstyrelsen, med representanter för våra främsta lokala arrangörspartners Landeryds GoIF och Landeryds Samhällsförening, ser inga möjligheter att genomföra evenemangsdagarna under rådande omständigheter, säger Landeryds Järnvägsmuseums ordförande Per-Yngve Bengtsson.Han beklagar att TÅGDAGARNA måste ställas in för andra året i följd och hoppas på förståelse från besökare/resenärer. Föreningen har väntat med beslutet så länge som praktiskt möjligt.


– Men eftersom evenemangsdagarna kräver omfattande förberedelser tvingas vi nu konstatera att osäkerheten kring vilka restriktioner som kommer att gälla i början av september är fortsatt stor. Det kan bli lättnader, men vilka och när är det ingen som vet, säger Per-Yngve Bengtsson.


– TÅGDAGARNA bygger på ideella arbetsinsatser, nätverkande med företag, föreningar och verksamheter på berörda orter och investeringar i marknadsföring, avtal med trafikoperatörer, cateringföretag och andra leverantörer. Inte minst av ekonomiska skäl måste vi säkert veta att evenemangsdagarna verkligen går att genomföra, fortsätter han.


– TÅGDAGARNA är också ett komplext arrangemang i skiftande miljöer, och som till delar kräver polistillstånd. Något sådant går i dagsläget inte att få i förväg, utan styrs av pandemiläget i september. Sammantaget är osäkerhetsfaktorerna så många att det inte framstår som ansvarsfullt att gå vidare i planeringen. Vi vill också kunna erbjuda våra besökare ett i alla delar Coronasäkert arrangemang och då behöver vi i god tid veta vad som krävs. Därutöver skulle TÅGDAGARNA 2021 haft jubileumsprägel, eftersom de hade varit de tionde i ordningen. Att fira jubileet med ”pandemiöverrock” känns heller inte optimalt, säger Per-Yngve Bengtsson.


Han och Landeryds Järnvägsmuseum med samarbetspartners siktar nu i stället på två fullödiga TÅGDAGAR 3-4 september 2022. Med jubileumsprägel! 


För mer information kontakta LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, 073-318 47 53 eller LJM:s sekreterare Peter Folkeson, 070-428 13 35. Mer om LJM och Tågdagarna finns på www.landeryd.info och www.tagdagarna.se, samt på facebook och instagram.

Styrelsen Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum