Hem

Välkommen till TÅGDAGARNA I LANDERYD 2022!

Välkommen till TÅGDAGARNA I LANDERYD 2022!


– Efter två års uppehåll känns det inspirerande att på nytt kunna bjuda in till TÅGDAGARNA I LANDERYD. Evenemangsdagarna 2022 hålls den 3-4 september och vi kan utlova ett fullspäckat arrangemang med jubileumsprägel för hela familjen och alla åldrar. Med ånglok, diesellok och rälsbussar i tät tågtrafik, med ångvagnsturer och som alltid massor av kringaktiviteter på berörda orter, säger Per-Yngve Bengtsson, ordförande i Landeryds Järnvägsmuseum (LJM).


TÅGDAGARNA 2022 blir de tionde i ordningen, och det ska firas! Ett av jubileumsinslagen blir ett extratåg Landeryd-Värnamo-Limmared tur och retur under lördagskvällen.


– Förhoppningsvis tar många chansen att åka med detta långa, lokdragna persontåg, och gärna också passar på att äta och dricka gott ombord! Ett besök i en klassisk restaurangvagn ger alltid extra krydda åt tågresan!


LJM hoppas att jubileumståget ger TÅGDAGARNA och LJM ytterligare uppmärksamhet och därigenom nya resenärer och museibesökare. Tåget ska också ses en markering av HNJ-banan som en viktig del av järnvägsnätet.


Jubileumståget var ursprungligen tänkt att köras söderut, närmare bestämt Landeryd-Ängelholm och åter. Detta har omöjliggjorts eftersom bansträckan Torup-Furet (Halmstad) är stängd för all tågtrafik från mitten av augusti till början av oktober beroende på underhållsarbeten. 


– Jubileumstågets nya färdväg ger oss möjlighet att även uppmärksamma forna Västra Centralbanan (VCJ), d v s järnvägen Landeryd-Falköping, och det känns bra. Det var ju VCJ som gjorde Landeryd till en järnvägsknut och den passerade dessutom Limmared där jubileumståget vänder, förklarar Per-Yngve Bengtsson.       


LJM och TÅGDAGARNAS medarrangörer, främst Landeryds Samhällsförening och Landeryds GoIF, kommer att erbjuda ytterligare några jubileumsinslag i evenemangsdagarnas program. Det kan gälla inom mat & dryck-erbjudandet eller i den palett av uppvisningar, utställningar, dans- och teaterföreställningar och andra kulturyttringar som blivit uppskattade delar av TÅGDAGARNA. Planering pågår! Klart är att den järnvägshistoriska promenadslinga, som nu är under utbyggnad i Landeryd, kommer att invigas. Hylte kommun kommer att vara på plats med aktiviteter för alla åldrar och information om lokal besöksnäring och mycket annat.   

   

– I övrigt planerar vi att som vanligt köra så många ångloksdragna tåg som möjligt på sträckorna Landeryd-Smålandsstenar och Landeryd-Torup. Det planeras också för att något ångtåg framförs även på bibanan Torup-Hyltebruk, men trafiken där sker huvudsakligen med rälsbuss (motorvagn). Till detta kommer ett antal tåg dragna av veterandiesellok på de olika sträckorna, säger Per-Yngve Bengtsson. 


På bangården i Landeryd kommer besökarna som tidigare år att kunna ta en liten men ”kunglig” tur med Halmstad-Nässjö Järnvägars ångvagn nr 1 från år 1888. ”Kunglig”, eftersom konung Oscar II har färdats i detta unika fordon.

I Landeryds lokstall, där det sedvanligt är Öppet hus, går det att beskåda en till TÅGDAGARNA 2022 alldeles nyrestaurerad HNJ-godsvagn från tidigt 1900-tal. I lokstallet planeras också för den traditionella gudstjänsten på söndagsförmiddagen.


Dit järnvägsspåren inte når körs som brukligt veteranbussar. Bussarna kommer att gå mellan Landeryd och Hyltebruk. Preliminärt förlängs någon tur till/från Unnaryd. Broaryd och Burseryd  trafikeras med en guide ombord som berättar om VCJ och dess historia. 


– Tillsammans borgar allt detta för två laddade TÅGDAGAR 2022. Skulle, mot förmodan, någon kvardröjande effekt av pandemin tvinga fram anpassningar i programmet, kommer dessa att publiceras här på museiföreningens hemsida, säger Per-Yngve Bengtsson och hälsar alla hjärtligt välkomna till TÅGDAGARNA I LANDERYD 2022, helgen 3-4 september.


Fotnot: Trafiken med lokdragna veterantåg och ångvagn sker i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum (www.nassjojarnvagsmuseum.se). Rälsbusstrafiken körs av Svenska Motorvagnsklubben (www.smok.nu). Veteranbussarna framförs i samarbete med Andreas Knutsson, Jönköping.