Hem

TÅGDAGARNA I LANDERYD 2020
Ställs in p g a corona-viruset!


Årets Tågdagarna i Landeryd den 5-6 september ställs in beroende på osäkerheten kring corona-viruset.


– Det har varit ett tungt beslut att ta. Men vår föreningsstyrelse, liksom våra främsta lokala arrangörspartners, Landeryds GoIF och Landeryds Samhällsförening, ser inga möjligheter att genomföra evenemangsdagarna under rådande omständigheter, säger Landeryds Järnvägsmuseums ordförande Per-Yngve Bengtsson.


– Tågdagarna bygger på mängder av ideella arbetsinsatser och intensivt nätverkande mellan många parter, men också ekonomiska satsningar, bl a på marknadsföring, tryckning av biljetter och avtal med trafikoperatörer. Det är inte ansvarsfullt att genomföra allt detta om vi inte säkert vet att Tågdagarna kan genomföras, fortsätter han och tillägger:


– Vi har också fått signaler, som pekar på att en del av den nödvändiga ideella arbetsstyrkan kommer att avstå från att engagera sig i år, med hänvisning till corona-viruset. Till detta kommer en farhåga om att många presumtiva Tågdagarna-besökare kommer att stanna hemma i år av samma skäl. I fjol lockade evenemangsdagarna cirka 11000 besökare /resenärer till berörda orter. Avsevärt färre besökare skulle äventyra Tågdagarnas ekonomi. Till bilden hör att Hallandstrafiken nyligen meddelat att man i år inte har möjlighet att köra de gratis Krösatågen Halmstad-Landeryd T/R, som tillfört Tågdagarna ett stort antal besökare och resenärer.


– Vi har all förståelse för att Hallandstrafiken, pressat av kraftigt minskat kollektivresande, kommit till denna slutsats. Vi värdesätter det hittillsvarande samarbetet och hoppas på en fortsättning nästa år, 2021, säger Per-Yngve Bengtsson. Han och föreningen hoppas nu att det ekonomiska evenemangsstöd, som man beviljats av Hylte kommun och Region Halland kan överföras till nästa års arrangemang den 4-5 sep 2021.


För mer information kontakta

LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson, 073-318 47 53 eller
LJM:s sekreterare Peter Folkeson, 070-428 13 35.

KONTAKT

Telefon: 073-318 47 53 

 

Mail: info@tagdagarna.se

 

 

Landeryds Järnvägsmuseum

Hyltevägen 6

314 94 LANDERYD