Hem

Välkommen till TÅGDAGARNA I LANDERYD 2022!

– Efter två års uppehåll känns det inspirerande att på nytt kunna bjuda in till TÅGDAGARNA I LANDERYD. Evenemangsdagarna 2022 hålls den 3-4 september och vi kan utlova ett fullspäckat arrangemang med jubileumsprägel för hela familjen och alla åldrar. Med ånglok, diesellok och rälsbussar i tät tågtrafik, med ångvagnsturer och som alltid massor av kringaktiviteter på berörda orter, säger Per-Yngve Bengtsson, ordförande i Landeryds Järnvägsmuseum (LJM).


TÅGDAGARNA 2022 blir de tionde i ordningen, och det ska firas! Ett av jubileumsinslagen blir ett extratåg Landeryd-Värnamo-Limmared tur och retur under lördagskvällen.


– Förhoppningsvis tar många chansen att åka med detta långa, lokdragna persontåg, och gärna också passar på att äta och dricka gott ombord! Ett besök i en klassisk restaurangvagn ger alltid extra krydda åt tågresan! Det kommer också att erbjudas musikunderhålling under färden.


LJM hoppas att jubileumståget ger TÅGDAGARNA och LJM ytterligare uppmärksamhet och därigenom nya resenärer och museibesökare. Tåget ska också ses en markering av HNJ-banan som en viktig del av järnvägsnätet.

 

– Jubileumstågets färdväg ger oss möjlighet att även uppmärksamma forna Västra Centralbanan (VCJ), d v s järnvägen Landeryd-Falköping. Det var ju VCJ som gjorde Landeryd till en järnvägsknut och den passerade dessutom Limmared där jubileumståget vänder, förklarar Per-Yngve Bengtsson. Han poängterar att man måste boka plats här via hemsidan för att medfölja jubileumståget.       


LJM och TÅGDAGARNAS medarrangörer, främst Landeryds Samhällsförening och Landeryds GoIF, kommer att erbjuda ytterligare några jubileumsinslag i evenemangsdagarnas program. Det kan gälla inom mat & dryck-erbjudandet eller i den palett av uppvisningar, utställningar, dans- och teaterföreställningar och andra kulturyttringar som blivit uppskattade delar av TÅGDAGARNA. Planering pågår! Klart är att den järnvägshistoriska promenadslinga, som nu är under utbyggnad i Landeryd, kommer att invigas under söndagen. Hylte kommun kommer att vara på plats med aktiviteter för alla åldrar och information om lokal besöksnäring och mycket annat.   

   

– I övrigt planerar vi att som vanligt köra så många ångloksdragna tåg som möjligt på sträckorna Landeryd-Smålandsstenar och Landeryd-Torup. På bibanan Torup-Hyltebruk körs rälsbusspendel. Till detta kommer ett antal tåg dragna av veterandiesellok på de olika sträckorna, säger Per-Yngve Bengtsson. 

 

På bangården i Landeryd kommer besökarna som tidigare år att kunna ta en liten men ”kunglig” tur med Halmstad-Nässjö Järnvägars ångvagn nr 1 från år 1888. ”Kunglig”, eftersom konung Oscar II har färdats i detta unika fordon.

 

I Landeryds lokstall, där det sedvanligt är Öppet hus, går det att beskåda en till TÅGDAGARNA 2022 alldeles nyrestaurerad HNJ-godsvagn från tidigt 1900-tal. Vagnen kommer att invigas under söndagen.

 

Dit järnvägsspåren inte når körs som brukligt landsvägsbussar. En veteranbuss kommer att gå mellan Landeryd och Hyltebruk. En modernare buss trafikerar linjen Unnaryd-Långaryd- Landeryd. Samma fordon pendlar också på sträckan Landeryd-Broaryd-Burseryd längs forna VCJ, då med guide ombord.  


– Tillsammans borgar allt detta för två laddade TÅGDAGAR 2022, säger Per-Yngve Bengtsson och hälsar alla hjärtligt välkomna till TÅGDAGARNA I LANDERYD 2022, helgen 3-4 september.

 

Fotnot: Trafiken med lokdragna veterantåg och ångvagn sker i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum (www.nassjojarnvagsmuseum.se). Rälsbusstrafiken körs av Svenska Motorvagnsklubben (www.smok.nu). Veteranbussen framförs av Ringlinien, Göteborg och den nyare bussen av Ivar Svensson Trafik AB, Bredaryd.

Bokningen till Jubileumståget 3/9 öppnas här inom kort!